Kontaktu forma

Contact form
If you have any question or you want to get more information about our facade solutions and services, get in touch with us:

Misija

 

Misija

Mēs realizējam arhitektu vīziju godīgi un pilnvērtīgi. 

Vīzija

Spēlēt nozīmīgu lomu Eiropas būvniecības nozarē.

Kvalitātes un vides politika

  • Mēs strādājam efektīvi, vienlaikus nodrošinot fasāžu pilnu atbilstību attiecīgajās valstīs spēkā esošajām normām un standartiem, kā arī pasūtījuma līgumos noteiktajām prasībām.
  • Katram klientam nodrošinām individuālu un viņa vēlmēm atbilstošu pasūtījuma izpildi. Ražošanā izmantojam tikai atbilstošas kvalitātes izejmateriālus, projektos sadarbojamies tikai ar mūsu vērtībām atbilstošiem partneriem un piegādātājiem.
  • Darbinieku kvalifikācija, pieredze un apmierinātība ir mūsu uzņēmuma pamatvērtības. Uzņēmuma vadība nodrošina apstākļus, kas darbiniekiem dod iespēju darbu veikt profesionāli un kvalitatīvi, kā arī saņemt darba sniegumam atbilstošu materiālu un morālu novērtējumu. 
  • Mūsu vides politika ir balstīta uz nepārtrauktu savu sniegumu uzlabošanu vides jomā un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības noteikto vides likumdošanas prasību izpildi. Mēs taupām dabas resursus un pilnveidojam savu darbību, lai samazinātu vides piesārņojumu.