Kontaktu forma

Contact form
If you have any question or you want to get more information about our facade solutions and services, get in touch with us:

SKALE 45

SKALE 45

 Šindeļi ir universāls ārsienu un iekšsienu apšuvuma veids, kas veido unikālu ornamentu rakstu un formu atbilstoši ēkas arhitekta vīzijai.

Šindeļi tiek stiprināti uz modulāras apakš konstrukcijas, nodrošinot to precīzu montāžu un dažādu materiālu pielietojumu. Tehniskais risinājums ļauj īstenot arhitekta ieceres un sniedz ēkas fasādei interesantu vizuālo noformējumu.

Fasādes projektā tiek projektēta katra elementa atrašanās vieta uz apakš konstrukcijas, nodrošinot apšuvuma vieglu montāžu. Modulārās sistēmas apakš konstrukcija ir konstruēta tā, lai  nodrošinātu termisko kustību un attiecīgi ēkas apšuvuma un stiprinājumu konstrukcijas ilgu ekspluatāciju.

Projekti: RTU Dizaina Centrs, Ventilo


Shingles cladding Design center